תתחדשו!

מרכז העסקים
החדש של בית שמש

שטחי מסחר
להשכרה באזור
הצומח ביותר

תתחדשו!

מרכז העסקים
החדש של
בית שמש

שטחי מסחר
להשכרה באזור
הצומח ביותר

לפרטים נוספים:

רם סנטר 1

לפרטים נוספים:

רם סנטר 1