שטרן 10 | עדכון בהתקדמות והיערכות לסיום הבניה ומסירת הדירות